ସମ୍ବାଦ

 • 133 ତମ କ୍ୟାଣ୍ଟନମେଣ୍ଟ ମେଳାକୁ ବହୁତ ଧ୍ୟାନ ଦିଆଯାଇଥିଲା |

  133 ତମ କ୍ୟାଣ୍ଟନମେଣ୍ଟ ମେଳାକୁ ବହୁତ ଧ୍ୟାନ ଦିଆଯାଇଥିଲା |

  ଚାଇନାର COVID-19 ପ୍ରତିକ୍ରିୟାରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ପରେ ଅନସାଇଟ୍ ପ୍ରଦର୍ଶନୀକୁ ପୁନ ume ଆରମ୍ଭ କରିବାକୁ ପ୍ରଥମ ଅଧିବେଶନ ଭାବରେ, 133 ତମ କ୍ୟାଣ୍ଟନମେଣ୍ଟ ମେଳା ବିଶ୍ business ବ୍ୟବସାୟ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ଉଚ୍ଚ ଦୃଷ୍ଟି ଆକର୍ଷଣ କରିଥିଲା ​​|ମେ 4 ସୁଦ୍ଧା, 229 ଦେଶ ଏବଂ ଅଞ୍ଚଳର କ୍ରେତାମାନେ ଅନଲାଇନରେ ଏବଂ ଅନସାଇଟ୍ରେ କ୍ୟାଣ୍ଟନମେଣ୍ଟ ମେଳାରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ |ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଭାବରେ ...
  ଅଧିକ ପଢ
 • Cf-9010 ଆରୋମାଥେରାପି ମେସିନ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ଯେକ time ଣସି ସମୟରେ ସୁଗନ୍ଧିତ ଅନୁଭବ କରେ |

  Cf-9010 ଆରୋମାଥେରାପି ମେସିନ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ଯେକ time ଣସି ସମୟରେ ସୁଗନ୍ଧିତ ଅନୁଭବ କରେ |

  ସମାଜର ଅଗ୍ରଗତି ସହିତ ଆଧୁନିକ ଲୋକମାନଙ୍କର ଜୀବନଶ quality ଳୀ ଉପରେ ଅଧିକ ଅନୁସନ୍ଧାନ କରାଯାଏ |ଅନେକ ଲୋକ କିଛି ଆରୋମାଥେରାପି ଉତ୍ପାଦ କିଣି ଘରେ ରଖିବେ, ବିଶେଷକରି ସେହି ଶ୍ରମିକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଉଚ୍ଚ ଚାପ ଏବଂ ନିଦ୍ରାର ଗୁଣ |ଏକ ଭଲ ଆରୋମାଥେରାପି ପ୍ରକୃତରେ ତୁମର ଥକ୍କା ଦୂର କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାଏ |R ...
  ଅଧିକ ପଢ
 • ଅଲଟ୍ରାସୋନିକ୍ ଆର୍ଦ୍ରତା ବିଷୟରେ କିଛି ସତର୍କତା |

  ଅଲଟ୍ରାସୋନିକ୍ ଆର୍ଦ୍ରତା ବିଷୟରେ କିଛି ସତର୍କତା |

  ବର୍ଷସାରା, ଶୁଖିଲା ଭିତର ଏବଂ ବାହ୍ୟ ବାୟୁ ଆମ ଚର୍ମକୁ ସବୁବେଳେ କଠିନ ଏବଂ ରୁଗ୍ଣ କରିଥାଏ |ଏଥିସହ, ଶୁଖିଲା ପାଟି, କାଶ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଲକ୍ଷଣ ଦେଖାଯିବ, ଯାହା ଆମକୁ ଶୁଖିଲା ଘର ଏବଂ ବାହ୍ୟ ବାୟୁରେ ଅତ୍ୟଧିକ ଅସହଜ ମନେ କରେ |ଅଲଟ୍ରାସୋନିକ୍ ଆର୍ଦ୍ରତା ର ଦୃଶ୍ୟ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ଭାବରେ ଉନ୍ନତ ହୋଇଛି ...
  ଅଧିକ ପଢ